" The Right Business Partnership "

ผลิตแปรรูปโครงสร้างเหล็ก

บริษัท นิวแพลนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้ผลิตติดตั้งผลิตภัณฑ์อาคารโครงสร้างเหล็กและโซลูชั่นที่เกี่ยวข้องงานก่อสร้างให้กับลูกค้าทั่วประเทศและต่างประเทศ เราดำเนินการผลิตโครงการขนาดใหญ่และขนาดเล็กตั้งแต่โครงสร้างอาคารเหล็กและโครงสร้างอื่น ๆ จนถึงโครงสร้างที่ซับซ้อนทีมงานปัจจุบันของเราประกอบด้วยทีมงานที่มีทักษะสูงของทีมงานเฉพาะทางรวมทั้งการประกอบและงานเชื่อม