" The Right Business Partnership "

ติดตั้งโครงสร้างเหล็ก

บริษัท นิวแพลนเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้สร้างโครงสร้างที่ซับซ้อนมากขึ้นในหลายโครงการโดยจัดเตรียมทีมงานของเราให้มีความสามารถในการติดตั้งและวิธีการก่อสร้างแบบที่ทันสมัยมากขึ้น ทีมงานผู้บริหารที่มีทักษะของเรามั่นใจได้ว่าวิธีการติดตั้งของเราเหมาะสมและดีที่สุดสำหรับโครงการ